петък, 24 юни 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възраждане на българския народ. Църковно-

национални борби и постижения

  
С приложението на фермана дългогодишната църковно-национална борба вече  достигнала своя край и завършек. Така българите не само се разграничават от обявения Рум-милет, но се отделят и характеризират като самостоятелен народ. Чрез признаването на самостоятелна българска екзархия на практика се признава и съществуването на българския народ.
     В борбата за независима българска църква, се пробуждат духовете на заспалия български народ, създават се организирани движения за борба. Идеята за самостоятелна българска църква е обхванала целия български народ, а борбата за извоюването на тази идея го сплотила.

     Българската екзархия успяла да обедини огромната територия на всички български зами. Екзархията обединява българския народ в една мощна организация и чрез своите права и привилегии успява да му даде една вътрешна автономия, в рамките на която той е могъл свободно да развива своите духовно-национални сили и да се издигне и закрепне като народ.